Spotkanie z Kardynałem Dziwiszem

         Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przyjął na audiencję przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło 13 lutego 2013 r.  Ksiądz Kardynał przyjął nas z wielką życzliwością. Mieliśmy szansę opowiedzieć o idei powstania stowarzyszenia, a także o planach na najbliższą przyszłość, szczególnie o pielgrzymce do grobu bl. Jana Pawła II, w podziękowaniu za całe dzieło Fundacji.

Kardynał zapewnił nas o swojej przychylności dla Fundacji i Stowarzyszenia oraz wsparciu modlitewnym. Przypomniał, że Żywy Pomnik - stypendyści - był szczególną radością Jana Pawła II. Uczulił nas również, że w dobie kryzysu rodziny i wszelkich wartości duchowych, apostolstwo świeckich, szczególnie młodzieży, ma niezwykłe znaczenie.

Mieliśmy też szansę uczestnictwa we Mszy świętej w kaplicy, w której Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie oraz w której spędził ostatnie chwile na ufnej modlitwie przed wyruszeniem na pamiętne konklawe w ’78 roku. Eucharystię ofiarowaliśmy w intencji wszystkich stypendystów, absolwentów, ich rodzin, oraz całej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 

M.Kucharska / FDNT