Ogłoszenie daty kanonizacji Jana Pawła II

Papież Franciszek ogłosił datę uroczystości wyniesienia na ołtarze błogosławionego Jana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się 27 kwietnia 2014 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wiceprezes Stowarzyszenia -Łukasz Kaczyński, udzielił z tej okazji wywiadu dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. Łukasz przypomniał, że propagowanie nauki Jana Pawła II jest jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenia i zapewnił, że członkowie Stowarzyszenia pracują już od kilku miesięcy nad projektami mającymi na celu przygotowanie nas do kanonizacji Papieża Polaka.

Z treścią artykułu można zapoznać się z tutaj.