Rodzina sie liczy - wizerunek rodziny w mediach!

Serdecznie zapraszamy na II sympozjum w ramach cyklu „Rodzina się liczy”, organizowane przez „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło” oraz Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które odbędzie się 23 marca 2015 r. o godzinie 9:45 w Auli muzycznej UKSW (ul. Dewajtis 5). Głównym tematem tegorocznego sympozjum będzie wizerunek rodziny prezentowany i kreowany w mediach. Informacje dotyczące wydarzenia: Swoje obserwacje na temat wizerunku rodziny w mediach zaprezentują przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony i promocji pozytywnego wizerunku rodziny, oraz dziennikarze i aktorzy m.in.: Małgorzata Kożuchowska – aktorka telewizyjna i teatralna, oraz Tomasz Terlikowski – publicysta, filozof, dziennikarz. Głos zabiorą również: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – dziekan wydziału Studiów nad rodziną UKSW, dr hab. Monika Przybysz – specjalista ds. public relations, wykładowca UKSW, Ks. Dr hab. Józef Kloch – Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu Polski, Dr hab. prof. UW Grażyna Firlit-Fesnak – specjalista w zakresie nauk o polityce oraz mgr Agnieszka Całek – specjalista ds. nowych mediów, asystent w IDMiKS UJ, Członek „Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło”. Wydarzenie adresowane jest do młodych ludzi, przyszłych rodziców, studentów, a także środowisk dziennikarskich i medialnych. Cykl sympozjów „Rodzina się liczy” zapoczątkowany został w maju 2013 roku, tematem rodziny w jej aspekcie społeczno-gospodarczym. Przedstawiono wówczas wyniki ogólnopolskiego badania jakościowego na temat postaw i oczekiwań młodego pokolenia, planującego założenie rodziny. Owocem tego spotkania jest projekt badawczy i publikacja pt. „Niezrealizowany potencjał dzietności polskich rodzin”. Szczegóły organizacyjne: program dostępny na stronie: http://www.rodzinasieliczy.pl/pl/ * spot promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=fkuP8BhkAQk * Panel dyskusyjny, z możliwością zadawania pytań, startuje o godzinie 11.30. Serdecznie zapraszamy!