Wielkość czy autorytet?

 

W jaki sposób polskie media komunikowały o Kanonizacji św. Jana Pawła II? Jaki kreowały wizerunek Ojca Świętego? A wreszcie – jaki poziom profesjonalizmu dziennikarskiego wyłania się z tych przekazów? Odpowiedzi na te pytania mogliśmy usłyszeć podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji”.  

 

Konferencja stanowiła kontynuację sesji z 2007 roku („Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach”). Tym razem Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło wraz z czterema uniwersytetami: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetem Warszawskim postanowiły pochylić się nad medialnym wizerunkiem Ojca Świętego podczas Jego kanonizacji oraz rozstrzygnięciem sporu: Wielkość czy autorytet?

16 i 17 października 2015 roku w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłoszonych zostało 26 referatów dotyczących tego, jak media kreowały wizerunek Jana Pawła II w okresie Jego kanonizacji. Prelegenci mówili nie tylko o tym, jak to wyglądało w Telewizji Polskiej czy Polskim Radiu. Sięgnęli również do innych źródeł, a przede wszystkim do nowych mediów. Powiedzieli o tym, jak to wyglądało na Facebooku, co działo się na Instagramie i Twitterze. Nie zabrakło wypowiedzi dotyczących prasy codziennej, kobiecej, a także tygodników opinii. Sesjom naukowy towarzyszyły żywe dyskusje, podczas których wszyscy uczestnicy mogli wymieniać swoje poglądy, dzielić się spostrzeżeniami oraz zadawać pytania autorom referatów.

Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowisk dziennikarskich i uniwersyteckich: „O kondycji polskiego dziennikarstwa”. Wśród zaproszonych do dyskusji przez ks. dr. hab. prof. UKSW Józefa Klocha pojawili się m. in. Barbara Sułek-Kowalska („Idziemy”), Patrycja Michońska (Radio Plus), Magdalena Tadeusiak (TVP) oraz prof. dr hab. Janusz Adamowski, prof. dr hab. Jacek Ostaszewski. Temat dyskusji okazał się niezwykle poruszać wszystkich obecnych. Jak się okazuje – kondycja polskiego dziennikarstwa nie jest najlepsza. Wszystko za sprawą tego, że dziennikarze gonią za sensacją, chcą, żeby to o nich było głośno, przez co często nie zwracają uwagi na drugiego człowieka – zapominają, że dziennikarstwo nie powinno prowadzić do sławy, a służyć ludziom.

Owocem konferencji będzie publikacja, która ukaże się już w połowie 2016 roku. Zostaną w niej zgromadzone wygłoszone referaty, a także podsumowanie panelu dyskusyjnego oraz pamiątkowe zdjęcia.

więcej na www.konferencjapapieska.plAleksandra Krowicka