Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Nr rachunku: 70 1240 6292 1111 0010 6055 0294

adres korespondencyjny:

Punkt Przedszkolny "Lolek"
ul. Kalatówki 26, 02-702 Warszawa

 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000421521
NIP: 527-26-84-759
REGON: 146239794