Organy stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Magdalena Słomka – Prezes Zarządu

Beata Tkaczyk-Ozimek – Wiceprezes Zarządu

Angelika Niedziółka – Członek Zarządu

Anna Koprowska – Członek Zarządu

Olga Przybysz – Członek Zarządu

 

 

Rada Stowarzyszenia:

 

Karol Daniluk – Przewodniczący Rady

Karolina Trudnowska - Wiceprzewodnicząca Rady

Katarzyna Bukowska - Członek Rady

Ks. Szymon Klimczak - Członek Rady

Estera Michalak - Członek Rady

Karolina Osucha - Członek Rady

Ilona Wieczorek-Nierychlewska - Członek Rady

Maria Ścisłowska-Stypa - Członek Rady