Polityka prywatności

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administrator informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,
  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu współpracy przy szkoleniach organizowanych przez SAD, w szczególności w celu informowania o dostępnych szkoleniach, przekazywania wszelkich informacji organizacyjnych, przesyłania materiałów szkoleniowych, wydania stosownych zaświadczeń.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 4. Zebrane dane osobowe są udostępniane podmiotom współpracującym
  z administratorem w zakresie obsługi technicznej i księgowej.  

 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2).

 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  a także po spełnieniu określonych warunków prawo żądania ich usunięcia, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia współpracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości nawiązania współpracy.

 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.