Polityka prywatności

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administrator informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,
  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu współpracy przy szkoleniach organizowanych przez SAD, w szczególności w celu informowania o dostępnych szkoleniach, przekazywania wszelkich informacji organizacyjnych, przesyłania materiałów szkoleniowych, wydania stosownych zaświadczeń.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 4. Zebrane dane osobowe są udostępniane podmiotom współpracującym
  z administratorem w zakresie obsługi technicznej i księgowej.  

 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2).

 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  a także po spełnieniu określonych warunków prawo żądania ich usunięcia, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia współpracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości nawiązania współpracy.

 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wielkość czy autorytet?

 

W jaki sposób polskie media komunikowały o Kanonizacji św. Jana Pawła II? Jaki kreowały wizerunek Ojca Świętego? A wreszcie – jaki poziom profesjonalizmu dziennikarskiego wyłania się z tych przekazów? Odpowiedzi na te pytania mogliśmy usłyszeć podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji”.  

czytaj więcej...

Ełckie wakacje Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło

 

Absolwenci programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia po raz kolejny spotkali się na letnim zjeździe. Za każdym razem jest to niepowtarzalna okazja do wspomnień i spotkań ze znajomymi oraz do rozmów o przyszłości Stowarzyszenia.

W tym roku zjazd odbył się w Ełku, w dniach 10-12 lipca 2015 r. Miejsce i data zupełnie nieprzypadkowa, ponieważ dokładnie tam i wtedy odbywał się letni obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Połączenie tych dwóch wydarzeń było doskonałą okazją do spotkania „starszych” i „młodszych” kolegów z Fundacji, natomiast dla samych absolwentów była to okazja do powrotu do klimatu obozów letnich, o których każdy z nas myśli z lekką dozą nostalgii  i tęsknoty.

czytaj więcej...

Absolwenci świętują Dzień Papieski

 Tegoroczny Dzień Papieski, obchodzony był pod hasłem "Jan Paweł II - Patron Rodziny". To jedna z najważniejszych aktywności Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w ciągu roku. Podczas obchodów fundacyjnego święta nie mogło zabraknąć zaangażowania Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło.

 

czytaj więcej...

LOLEK - przedszkole z wartościami!

Ruszyły zapisy do otwieranego już wrześniu nowego punktu przedszkolnego „Lolek” na warszawskim Mokotowie. Jest w nim miejsce dla piętnaściorga maluchów w wieku od 3 do 5 lat. „Lolek” to przedszkole, które wyróżnia się małą, zróżnicowaną wiekowo grupą, tworzącą rodzinną atmosferę. Założone i prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło – podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - podkreśla rolę rodzica, jako najważniejszego wychowawcy, przekazuje wzorce chrześcijańskie, a przede wszystkim buduje indywidualną relację z dzieckiem i rodzicem.

czytaj więcej...